Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE-1: TARAFLAR

1.1. SATICI

Ticari Unvanı              : Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adresi                        : Cumhuriyet Mah. Akeller Cad. No: 54 Söke, Aydın

Telefonu                     : +902565182255

Fax Numarası             : +902565184539

Tarih : [tarih]

E-posta Adresi           : info@gizahouse.com

MERSİS Numarası      : 7219575118693420

Ürün İade Adresi        : Atatürk Mah. Aydın Cad. Novada Outlet Alışveriş Merkezi  No: 216/Z046 Söke/Aydın

Müşteri Hizmetleri      : +902565187653

1.2. ALICI

Adı Soyadı                  [kullanici-adi]

TC Kimlik Numarası   [tc-no]

Teslimat Adresi           :  [kargo-adresi]

Telefonu                      [telefon-no]

E-Posta Adresi            : [e-posta-adresi]

MADDE-2: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI\’nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI\’ya http://gizahouse.com internet adresinden yapılan, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE-3: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, alternatif ürün tercihi aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Toplam: [sepet-tutar]

Tercih Edilen Ödeme Şekli: Kredi Kartı

Teslim Şekli: Yurtiçi Kargo

MADDE-4: GENEL HÜKÜMLER

4.1.      SİPARİŞ VEREN/ALICI sözleşme konusu ürün/ürünler için, toplam sipariş tutarı üzerinden yukarıda belirtilen ürün bedellerini ödemekle yükümlüdür.

4.2.      SİPARİŞ VEREN, ALICI ve FATURA BİLGİLERİ aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden SİPARİŞ VEREN sorumludur. SİPARİŞ VEREN ve ALICI’yı sorumlu tutan hak ve yükümlülükler SİPARİŞ VEREN/ALICI olarak belirtilmiştir.

4.3.      SİPARİŞ VEREN belirttiği bilgilerin doğru ve ALICI’ya ait olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile ALICI’ya ulaşılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN’e aittir.

4.4.      Bu hizmet yalnızca perakende satışa ve nihai kullanımına yöneliktir. Toptan ve “yeniden satış” amaçlı siparişlerin ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar.

4.5.      Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI\’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak siparişin onaylanarak ürün bedelinin ALICI hesaplarına geçmesini takiben SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın gösterdiği adrese teslim edilir.

4.6.      Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu sözleşmenin SİPARİŞ VEREN tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir.

4.7.      Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile SATICI’nın hesabına aktarılmış olması şarttır. Ürün bedeli SATICI’nın hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir ve siparişi reddetme hakkına sahiptir.

4.8.      SİPARİŞ VEREN, sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.9.      SİPARİŞ VEREN, SATICI tarafından üretilen tasarımlarda kullanılan özel tasarım tekniklerinin, doku, desen, tasarım elementleri (ikon, düğme vb.), stiller, gradyan ve solid renk tonları ile her türlü grafik tasarım, illüstrasyon, çizim, tasarım ve eserlerin tasarımında kullanılan öğelerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan (FSEK) kaynaklı tüm hakların SATICI’ya ait olduğunu kabul ve beyan eder.

4.10.    SİPARİŞ VEREN, SATICI’nın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gerekse de ilgili Kanun Hükmündeki Kararnamelerdeki sınaî haklarına tecavüz oluşturacak şekilde satışa sunduğu ve SATICI’nın markasını taşıyan ürünlerden dolayı üçüncü kişileri zarara uğratmasından dolayı SATICI’nın hukuken sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.11.    Sözleşme konusu ürün/ürünler, SİPARİŞ VEREN/ALICI\’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumda tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya aittir.

4.12.    SATICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.13.    SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.14.    SATICI’nın, sipariş konusu mal veya hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI veya SAĞLAYICI’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içerisinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.

4.15.    Ürünün tesliminden sonra ALICI\’ya ait kredi kartının ALICI\’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI\’ya ödememesi halinde, ALICI\’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde SATICI\’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI\’ya aittir.

4.16.    SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI\’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI\’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine seçtiği ödeme yöntemi kanalıyla ödenir.

4.17.    Sözleşme konusu ürün/ürünlerin stokta bulunmadığı hallerde SATICI’nın SİPARİŞ VEREN/ALICI’yı durumdan haberdar etmesi ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ödemiş olduğu toplam bedelin ve onu borç altına sokan her türlü belgenin en geç 10 gün içinde SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya iade edilmesi şartıyla SATICI’nın sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim etmeme ve siparişi iptal etme hakkı bulunmaktadır.

4.18.    Sözleşme konusu ürün/ürünlerin stokta bulunmadığı hallerde SATICI, SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın yazılı ya da kayıtlı veri saklayıcısı kanalıyla onayını almak kaydıyla stokta bulunmayan ürünle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.19.    18 yaşından küçük kişiler SATICI internet sitesinden, çocuklara yönelik ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi, alışveriş yapamaz.

4.20.    Ürünlerin fiyatları, katma değer vergisi ilave edilmiş Türk Lirası cinsinden sitede yer almaktadır. ALICI internet sitesinden kredi kartı ile alışveriş yapabilir. Kredi kartı ile verilen siparişler verildikleri an işleme alınamayacak olup, kredi kartından işbu sözleşme uyarınca ALICI tarafından ödenmesi gerekli meblağın blokesinin yapıldığı ya da bu tutardaki havale – EFT bedelinin satıcı hesabına ulaştığının SATICI yetkilileri tarafından tespit edildiği an söz konusu siparişlerin işleme alınması mümkün bulunmaktadır. Havale veya EFT ile ödeme yapılması halinde, SATICI hesabına iki gün içinde ALICI ödemelerinin geçmemesi durumunda siparişler iptal edilmektedir.

4.21.    Teslimat sırasında hasarlı olduğu belirlenen ürünler hakkında kargo yetkilisi ile birlikte tutanak tutulması gerekmektedir.

4.22.    Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından ve/veya ürün bilgisinin hatalı yer almasından SATICI sorumlu değildir. SATICI, SİPARİŞ VEREN/ALICI’yı bilgilendirmek ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ödemiş olduğu toplam bedelin ve onu borç altına sokan her türlü belgenin en geç 10 gün içinde SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya iade edilmesi şartıyla ürünleri teslim etmeme ve siparişi iptal etme hakkı bulunmaktadır.

4.23.    Söktaş Grubu, gönderimlerden doğacak herhangi bir gümrük masrafından veya ek vergilerden sorumlu değildir. Bu masraflardan SİPARİŞ VEREN/ALICI sorumludur. SATICI ürünü sevkettikten sonra,  her ülkeye göre değişen gümrük düzenlemeleri nedeniyle sevkiyatlar gecikebilir, cezaya tabi olabilir veya gümrükte tutulabilir. Söktaş Grubu, ürünü sevkettiği ülkenin gümrük düzenlemesi nedeniyle oluşan gecikme veya alıkoymalardan sorumlu tutulamaz.

4.24.    Bankaların ödemeler esnasında havale masrafı veya sair isimler altında yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir. Bu çerçevede ALICI vadeli alımlarda faiz oranı, havale masrafı, temerrüt faizi hükümleri gibi bilgileri Bankası ile teyit edeceğini ve söz konusu hükümlerin Bankası ile arasındaki sözleşme esaslarına göre belirleneceğini kabul eder.

4.25.    Kredi kartı ile yapılan satışlara ilişkin iade talebi bulunması halinde, ALICI’ya nakit iadesi yapılması mümkün değildir. SATICI yükümlülüğü, kart ile alışveriş yapılan tutarı bankaya ödemekten ibarettir. Kredi kartı iadeleri, Bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde ve SATICI’nın Bankalar ile yapmış olduğu sözleşmeler dâhilinde yapılmaktadır.

4.26.    İşbu sözleşme, SİPARİŞ VEREN tarafından elektronik ortamda onaylanıp SATICI\’ya ulaşmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE-5: CAYMA HAKKI VE KULLANILMASI

5.1.      Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

5.2.      Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’nın yukarıda bildirilen adresine iadeli taahhütlü posta, faks, telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün/ürünlerin ALICI\’ya cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 14 (on gün) içinde malı, ulaştığı şekilde hasarsız ve ayıpsız olarak geri göndermesi gerekmektedir.

5.3.      Cayma hakkının kullanılması halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI\’ya teslim edilen ürün/ürünlerin SATICI\’ ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının SATICI’ya iadesi zorunludur. SATICI, SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde ürün/ürünlerin bedeli SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya sözleşme kurulurken seçtiği ödeme yöntemi kullanılarak iade edilir. Ürünü belirtilen sürelerde geri göndermeyen ALICI, bu yükümlülüğünü yerine getirene kadar bedelin iadesini SATICI’dan isteyemez.

5.4.      Cayma hakkının süresi içinde kullanılması halinde ürün/ürünler SATICI’ya, SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından kargo ile iade edilir ve bu durumda kargo ücreti SATICI’ya aittir. Bu hakkın kullanılması halinde;

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası,

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

5.5.      ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

5.6.      ALICI, http://gizahouse.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve mesafeli satış sözleşmesini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.7.      ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi ve Mesafeli Satış Sözleşmesini elektronik ortamda teyit etmekle, SATICI tarafından ALICI\’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

MADDE-6: CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Tüketici 27.11.2014 tarihinde, 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği”ne göre aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE-7: BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

7.1.      ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

7.2.      ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE-8: YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

MADDE-9: YÜRÜRLÜK

Siparişin gerçekleşmesi durumunda SİPARİŞ VEREN/ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Sepetinizde ürün yok.